Язык сайта Язык сайта

Сыбайлас жемқорлықпен күрес

Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

1. Қоғамдық қатынастар саласының атауы: дене шынықтыру және спорт саласы

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің атауы: Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы.

3. Қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлқының (іс-қимылының) ережелері.

3.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалған салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

* сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарын жою;

* Мемлекеттік қызмет жұмысына қоғамның сенімін арттыру;

* жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және өзге де тұлғалардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау;

* Заңмен тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген теріс қылықтар мен өзге де құқық бұзушылықтарды жасауға жол бермеу;

* қызметтік тәртіпті мүлтіксіз сақтау, өз қызметтік міндеттерін адал, әділ және сапалы орындау, жұмыс уақытын тиімді және тиімді пайдалану;

* адал, әділ, қарапайым болу, жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтау, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік көрсету;

* басқа мемлекеттік органдардың, ұйымдардың қызметіне заңсыз араласуға жол бермеу;

* басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерінің жолын кесу.

3.2. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

* лауазымдық өкілеттіктерін орындауға қатысы жоқ және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтарды шығаруға жол бермеу;

* лауазымдық міндеттерін орындау кезінде жеке және пайдакүнемдік мүдделерді басшылыққа алмау;

* сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға басқа адамдарды көншітпеу және көтермелемеу;

* лауазымдық өкілеттілікті орындауға байланысты сыйлықтар қабылдамауға және қызмет көрсетпеуге;

* меритократия қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету, кадрлық мәселелерді шешу кезінде туыстық, жерлестік және жеке берілгендік белгілері бойынша артықшылық көрсетпеу;

* үшінші тұлғалардың мүдделерін білдіруден немесе мүдделерінен, сондай-ақ олардың атынан іс-әрекет жасаудан тартыну;

* мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу бойынша шаралар қабылдау;

* әріптестердің қызмет нәтижелерін бағалау, сондай-ақ көтермелеу және жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік таныту.

3.3. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде:

* нормативтік құқықтық актіні қабылдауды осы актіні қабылдау жөніндегі құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларда ғана қамтамасыз ету;

* әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобаларын мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жібергенге дейін, олар Қоғамдық кеңестің отырысында қаралғанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастыру»;

* сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың туындауына ықпал ететін нормативтік құқықтық актілердің қабылдануына жол бермеу.

3.4. Тіршілік ету саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге де өзара қарым-қатынастар кезінде:

* сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнаманы және құқық қолдану практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

* қызметі немесе жұмысы бойынша жоғары немесе төмен тұрған не өздерімен өзге де тәуелді лауазымды тұлғалармен ақшалай немесе өзге де мүліктік сипаттағы құмар ойындарға қатыспау;

4. Өзге де шектеулер мен тыйымдар

4.1. Басқарма қызметкерлері:

* Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал ету, мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне құрметпен қарау;

* адал, әділ, қарапайым болу, жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтау, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік көрсету;

* өздері қабылдаған шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз ету;

* жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдерді қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету;

* мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмыс істеуіне кедергі келтіретін немесе оның тиімділігін төмендететін іс-әрекеттерге қарсы тұру;

* қызметтік міндеттерін тиімді орындау үшін өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыру, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтау;

* өзінің іс-әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапынан сынға себепкер болмауға, сын үшін қудалауға жол бермеуге, орынды сынды кемшіліктерді жою және өз қызметін жақсарту үшін пайдалануға;

* жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және өзге де тұлғалардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау;

* шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпаңыз;

* мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету, өзіне сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті, автокөлік құралдарын қоса алғанда, ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта пайдалану;

* қызметтік тәртіпті мүлтіксіз сақтау, өз қызметтік міндеттерін адал, әділ және сапалы орындау, жұмыс уақытын тиімді және тиімді пайдалану;

* Мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халықтың сұраныстарына толық бағдарлана отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;

* құжаттардың уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету, бір құжаттың жоғалуы, бұрмалануы (жалған жасауы), орындалмауы және қайталап орындалуы, орындалмай негізсіз қайтарылуы мүмкіндігін болдырмау.

* мемлекеттік қызметшінің қызметтік міндеттерін атқару кезінде сыртқы түрі мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуі, ресми, ұстамдылық және ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік стильге сәйкес келуі тиіс.