Язык сайта Язык сайта

Қаржы-экономика бөлімі

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Казахстан 59/1 көшесі, пошталық индекс:070004

Электронды пошта адресі: feo@sportvko.gov.kz

Жұмыс телефоны: 8 (7232) 70-22-83

 
Бөлім құрылымы

 

Аты-жөні

Лауазым

Байланыс телефоны

e-mail

1

Меирманова Айжан Рысбековна

Бөлім басшысы

8 (7232) 70-22-83

a.meirmanova@akimvko.gov.kz

2

Создыков Нургали Малигыздорович

Бас бухгалтер

8 (7232) 70-22-85

n.sozdykov@akimvko.gov.kz

 

 

Бөлім басшысы-Меирманова Айжан Рысбековна

 
 • Жүктелген өкілеттіктер шегінде қаржы-экономикалық бөлімнің жұмысына басшылық жасайды және оның уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді,бөлім қызметкерлері арасында функционалдық міндеттерді бөледі.
 • Бухгалтерлік есеп жүргізеді.
 • Келіп түсетін ақша қаражатын, тауарлық-материалдық құндылықтар және негізгі құралдарды  есептеуді (мемлекеттік сатып алулар кезіндегі түсімді қоса есептегенде) және оларды жұмсауды қамтамассыз етеді, сонымен қатар бухгалтерлік есепте олардың қозғалысымен байланысты операцияларды уақытылы көрсетіп отыруы керек.
 • Шығыстар сметасының орындалуын бақылайды, мемлекеттік бюджетке төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыруға арналған жарналарды, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражатты, жинақтаушы зейнетақы қорларына қаражат аударымдарын есептеу және аудару бойынша жұмыс жүргізеді.
 • Жалақы қорының дұрыс жұмсалуына, лауазымдық жалақының белгіленуіне, штаттық, қаржылық және кассалық тәртіптің қатаң сақталуына бақылауды жүзеге асырады.
 • Басқарма жұмысының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында басқарма қызметінің бағыттары бойынша ішкі бақылауды жүзеге асырады.
 • Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын басқармада сақтауын тексереді.
 • Басқарманың есеп жүргізу мен есеп беруді жүргізуінің дұрыстығы мен нақтылығын бақылайды.
 • Бақылау объектілеріне жіберілетін ұсыныстардың және бақылау нәтижелерінің қорытындысы бойынша қабылданған шешімдердің орындалуын бақылайды.
 • Есеп беретін тұлғалармен есеп жүргізеді (іссапар, шаруашылық шығындары).
 • Тауар-материалдық құндылықтарға, ақша қаражаттарына, есеп айырысуларға және басқа активтер мен пассивтерге түгендеу жүргізеді, ақша қаражаттарына, тауар-материалдық құндылықтарға, негізгі қорларға, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелеріне түгендеу жүргізудің белгіленген ережелерінің сақталуын, дебиторлық берешекті белгіленген мерзімде өндіріп алуды, төлем тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
 • Бекітілген шығыстар ерекшеліктері бөлінісінде басқаруды ұстауға арналған қаражаттың қажеттілігін негіздейді.
 • Бухгалтерлік құжаттардың сақталуын қадағалайды.
 • Осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген міндеттерге байланысты жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
 • Өз құзыреті шеңберінде сыртқы ұйымдармен байланыс жасайды
 • Бөлімге келіп түскен хат-хабармен жұмыс жасайды.
 • Өзінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті ақпараттар мен құжаттарды заңнамада белгіленген тәртіппен барлық қызмет басшыларынан сұрауға және алуға.
 • Бағыныштыларға қатысты өкім беру және олардың орындалуын бақылау.
 • Келесі мәселелерді өз бетінше шешу:
 • Бөлім жұмысын жоспарлау.
 • Бөлімнің әр қызметкерінің жұмысын жоспарлау.
 • Бөлім қызметкерлерін көтермелеу бойынша ұсыныстар енгізу.
 • Бөлімнің ай сайынғы жұмыс жоспарларын әзірлейді.
 • Бөлім қызметін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлейді және енгізеді, оның құрылымын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды, бөлім мамандарының жұмысын үйлестіреді.
 • Сапа саласындағы саясатты білу және қолдану.
 • Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын жетілдіру бойынша жұмыс жүргізеді.
 • Өз лауазымдық міндеттерін уақытылы және сапалы орындау.
 • Бөлімге бекітілген материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалану.
 • Басқарма бастығына бөлім қызметкерлерін лауазымға тағайындау және босату туралы ұсыныс енгізеді.
 • Бөлімге түсетін азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарауға қатысады.
 • • Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңында және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы №251 Еңбек кодексінде көзделген мемлекеттік қызметшінің құқықтарын іске асырады.

Бас бухгалтер – Создыков Нургали Малигыздорович

                                                                               
 • Бухгалтерлік есеп жүргізеді.
 • Келіп түсетін ақша қаражатын, тауарлық-материалдық құндылықтар және негізгі құралдарды  есептеуді (мемлекеттік сатып алулар кезіндегі түсімді қоса есептегенде) және оларды жұмсауды қамтамассыз етеді, сонымен қатар бухгалтерлік есепте олардың қозғалысымен байланысты операцияларды уақытылы көрсетіп отыруы керек.
 • Шығыстар сметасының орындалуын бақылайды, мемлекеттік бюджетке төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыруға арналған жарналарды, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражатты, жинақтаушы зейнетақы қорларына қаражат аударымдарын есептеу және аудару бойынша жұмыс жүргізеді.
 • Жалақы қорының дұрыс жұмсалуына, лауазымдық жалақының белгіленуіне, штаттық, қаржылық және кассалық тәртіптің қатаң сақталуына бақылауды жүзеге асырады.
 • Есеп беретін тұлғалармен есеп жүргізеді (іссапар, шаруашылық шығындары).
 • Тауар-материалдық құндылықтарға, ақша қаражаттарына, есеп айырысуларға және басқа активтер мен пассивтерге түгендеу жүргізеді, ақша қаражаттарына, тауар-материалдық құндылықтарға, негізгі қорларға, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелеріне түгендеу жүргізудің белгіленген ережелерінің сақталуын, дебиторлық берешекті белгіленген мерзімде өндіріп алуды, төлем тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
 • Бекітілген шығыстар ерекшеліктері бөлінісінде басқаруды ұстауға арналған қаражаттың қажеттілігін негіздейді.
 • Қызметкерлер мен қызметкерлердің жеке шоттарын және сенімхаттарды тіркеу журналын жүргізеді.
 • Құжаттарды мұрағатта сақтауға дайындайды және жүйелендіреді.
 • Аналитикалық есептің айналым ведомостарын жасайды.
 • Бюджет қаражатын аудару бойынша Қазынашылықпен жұмыс істейді, қажетті құжаттардың (шарттар, орындалған жұмыстар актілері) түсуіне қарай жасалған шарттар бойынша міндеттемелер мен төлем шоттарын тіркеуге өтінімдерді қалыптастырады.
 • Бастапқы құжаттар мен бухгалтерлік жазбалар негізінде бухгалтерлік есепті жасайды
 • Бухгалтерлік есепті белгіленген мерзімде тиісті органдарға ұсыну.
 • Жоғары тұрған бюджеттің әкімшілері болып табылатын министрліктерге, облыстық қаржы, экономика және бюджеттік жоспарлау, статистика басқармаларына, салық органдарына, қаржылық бақылау және Мемлекеттік сатып алу басқармасына, Қазынашылыққа есептілік пен ақпаратты ұсыну
 • Бухгалтерлік құжаттардың сақталуын қадағалайды.
 • Осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген міндеттерге байланысты жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
 • Өз құзыреті шеңберінде сыртқы ұйымдармен байланыс жасайды
 • Бөлімге келіп түскен хат-хабармен жұмыс жасайды.
 • Сапа саласындағы саясатты білу және қолдану.
 • Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын жетілдіру бойынша жұмыс жүргізеді.
 • Өз лауазымдық міндеттерін уақытылы және сапалы орындау.
 • Материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалану.
 • Кәсіби дайындықты үнемі жетілдіру, құқықтық білім деңгейін арттыру, Бөлім бастығының тапсырмаларын уақытында және сапалы орындау.
 • Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңында және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы №251 Еңбек кодексінде көзделген мемлекеттік қызметшінің құқықтарын іске асырады.
 • Қаржылық есептілікті қалыптастыру бойынша басқармаға жататын коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерге ұсынымдар әзірлейді және консультациялық көмек көрсетеді